wereldwinkel klein
Wereldwinkel de Uitbuyt
Kapelstraat 13
6701 DD Wageningen
T 0317 420 855
E wereldwinkelwageningen
I www.wereldwinkelwageningen

Wereldwinkel de Uitbuyt

De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen.

Wereldwinkel Wageningen draait geheel op vrijwilligers; behalve bij de boekhouding, daar hebben we ondersteuning van een boekhoudkantoor.

De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten een rechtvaardige prijs krijgen, kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Door de verkoop van deze producten en verkoop van boeken die verband houden met ontwikkelingshulp, derdewereldlanden en politiek hoopt de wereldwinkel bij te dragen aan betere levensomstandigheden voor de samenlevingen waar de producten gemaakt worden. De wereldwinkel handelt vanuit de visie op een wereld zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Daarnaast mag het progressieve milieuvriendelijke aspect van deze wereldwinkel niet worden vergeten.

Openingstijden:

Maandag     gesloten
Dinsdag       10:00 – 18:00
Woensdag   10:00 – 18:00
Donderdag  gesloten
Vrijdag         10:00 – 18:00
Zaterdag      10:00 – 17:00
Zondag        gesloten